ope体育官网

气体进程成套阐发

加拿大Galvanic  H₂S/总硫阐发仪

 

 

 

 

产物特色:

检丈量程:0–50ppb to 0–100%精度可达1.5%,反复性优于1%

                  Modbus串口通信  双路自力 4–20 mA 输入4
 
 

          报警呼应时候低于 20秒  60–90 日纸带寿命

          可选 CO2 检测传感器    可选总硫检测选件
防爆品级:Class 1, Div 1 GrouDiv 1 Grou